Hvordan skal representere et stup på en Contour kart

Hvordan skal representere et stup på en Contour kart


Konturkart, også kjent som topografiske kart, viser formen på landskapet. Som alle kart, de er en representasjon av virkeligheten, med høydekurver som representerer de tredimensjonale oppturer og nedturer i landskapet i form av et todimensjonalt kart. Konturlinjer knytte steder av samme avstand over havet, slik at du kan se figurer av landskapet funksjoner som åser, daler, flate vidder og fjellrygger. Vertikale klippene er et karakteristisk trekk på konturkart og er lette å få øye på. Hvis du tegner din egen kontur kart, klippene er lett å representere.

Bruksanvisning

1 Velg en skala som passer til det området du har tenkt å dekke i kartet. Mange kart bruker en skala der en avstand på enten 10 eller 20 fot fall representeres mellom hver kote.

2 Tegn i konturlinjer for området rundt klippen. Husk at linjene knytte områder av samme avstand over havet, så høydekurver som er nær hverandre indikerer en brattere helning enn konturlinjer som er langt fra hverandre.

3 Påfør dette prinsippet når du tegner klippen. En perfekt stup ansikt vil være angitt på en kontur kartet av en rekke konturer plassert oppå hverandre. Den flatere land på toppen og bunnen av klippen vil være representert ved større avstand mellom konturer.