Hvordan skrive en prosent ligning

Brøker, desimaler og prosenter er nært beslektede begreper. En fraksjon har en teller og nevner adskilt av en horisontal stang som representerer divisjon. I en passende fraksjon (hvor telleren er mindre), er telleren del av en hel representert av nevneren. En prosent er også en del av en helhet, med hele blir 100. Utføre divisjon på en brøkdel ofte resulterer i en desimal svar. Multiplisere desimaltall med 100 gir prosent versjon av nevnte desimal.

Bruksanvisning

1 Lag en prosent ligningen fra en vanlig type ord problem å be om den endelige salgsprisen for et produkt på en prosent salg ved å konvertere den prosentvise til sin desimal form, multiplisere det med den opprinnelige prisen og trekke resultatet fra den opprinnelige prisen.

2 Praksis ved hjelp av følgende ord problem: Hvis en $ 35 skjorte er plassert på en 20 prosent av salget, hvor mye vil skjorten koste?

Begynn med å sette opp en likning: 35 - (35 * (20/100)) = x, der "x" er salgsprisen.

3 Forenkle, som begynner i indre parentes: 35 - (35 (20/100)) = 35 - (35 0,20) = 35 - 7 = 28 = x. Skriv at den endelige salgsprisen ville være $ 28.