Hvordan skrive Math Lærebøker og arbeidsbøker

Hvordan skrive Math Lærebøker og arbeidsbøker


Hvis du er en aspirerende forfatter og har avansert opplæring i matematikk, kan du lage dine egne lærebøker og arbeidsbøker. Lærebøker er brukt i nesten hver matte klasse i landet. Skrive en lærebok vil kreve en dyp forståelse av matematiske materialet du skal presentere. Når du begynner å skrive lærebok, bør du organisere boken av kapitlene så bokens konsepter flyte.

Bruksanvisning

Skrive lærebok

1 Velg et område av matematikken du ønsker boken å fokusere på.

2 Skriv en indeks av materialet som presenteres i læreboken. Begynn med de enkleste begreper og bygge videre til mer komplekse konsepter senere i boken.

3 Skriv ut kapitler ved bruk av materialet skissert i indeksen. Ta med noen eksempler på problemer på slutten av hvert kapittel.

Skrive arbeidsboken

4 Opprett eksempel problemer og ligninger for hvert kapittel og hver seksjon. Organisere dem slik at de følger læreboka.

5 Gi plass til elevene skrive ut problemene.

6 Skriv en fasit på baksiden av arbeidsboken, slik at elevene kan kontrollere sine svar.