Hvordan Skyt en Nerf Gun Nøyaktig

Lære å sikte og skyte din Nerf pistolen har nøyaktig lite å gjøre med dine skyteferdigheter. Snarere har det langt mer å gjøre med å lære hvordan særlig Nerf våpen brann deres ammunisjon. Eksperiment for å finne ut om du trenger å sikte høyt eller lavt, og finn ut hva din skytebane er.

Bruksanvisning

1 Skyt din Nerf pistol direkte på et mål fra kort avstand.

2 Vurdere hvor nær din ammunisjon kom til mål og justere bildene deretter. Siden Nerf våpen er leker, de er ikke ekstremt nøyaktig.

3 Juster mål i henhold til hvor langt unna du var tidligere. Hvis shot var 2 inches for lavt, satse på 2 inches over målet og brann din Nerf pistolen igjen.

4 Fortsett å justere målet ditt før du kan treffe målet mesteparten av tiden.

5 Øk avstanden som du fortsetter å skyte din Nerf pistol og vurdere dine mål. Juster deretter til du er kjent nok med Nerf pistol som du kan sikte, skyte og treffe målet konsekvent.

Hint

  • Sett opp din skyting område på et trygt sted der du ikke kommer til å bryte ting eller slå noen andre.
  • Lærer barna aldri å avfyre ​​sine Nerf våpen på andre barn eller kjæledyr. Selv om det meste av ammunisjon er myk, kan det føre til skader når avfyrt på nært hold.