Hvordan slår jeg av gambiter i FFXII?

Den «Final Fantasy XII" videospill for PlayStation 2 groper Vaan, Ashe og deres team av motstandsfolk i et korstog mot Archadians, en nefarious okkupasjonshæren i Dalmasca, konsernets hjemland. Spillets kampsekvenser har "gambiter," forhåndsprogrammerte trekk som harmonerer med manuelle angrep for å danne en kampstrategi. Slå av gambiter lar deg kjempe dine kamper uten forhåndsvalgte trekk.

Bruksanvisning

1 Trykk på trekant-knappen på kontrolleren. Spillets menyen vises.

2 Velg "Party" fra listen over alternativer.

3 Trykk "X" på en av karakterene. En liste over alternativer for tegn vises.

4 Velg "gambiter" og deretter "Off". De gambiter for den valgte tegnet er deaktivert.

5 Trykk på "Right" på D-Pad (piltastene.) De samme alternativene vises for neste tegn.

6 Gjenta trinn 4 for å slå av gambiter for hvert tegn.