Hvordan slette en fil på "Petz Horseshoe Ranch"

Hvordan slette en fil på "Petz Horseshoe Ranch"


"Petz Horseshoe Ranch," utgitt av Ubisoft Entertainment og utgitt i 2009 for Nintendo håndholdt enhet, tillater spillere å vedta hester og heve dem fra føll til årsgamle og utover. Spillerne kan velge mellom ulike raser og farger, mann eller kvinne, og hvilken stil av hesten de ønsker, slik som fullblods, rodeo hest og stabil ponni. Slette et spill fil fra "Petz Horseshoe Ranch" innebærer å fjerne det fra enten et minnekort eller spillets interne minnet. Du kan gjøre dette med et par knappebatterier.

Bruksanvisning

1 Slå av Nintendo DS og sett inn et minnekort (hvis spillet filen ikke finnes på enhetens interne minne). Slå på enheten. Hvis filen er på systemets minne, hopp til trinn to.

2 Velg "Systeminnstillinger" fra Nintendo DSI menyen med pekepennen.

3 Velg "Data Management" ved hjelp av berøringsskjermen.

4 Velg enten "System Memory" eller "SC Card" med pennen.

5 Klikk på "Petz Horseshoe Ranch" på berøringsskjermen.

6 Velg filen du ønsker å slette.

7 Trykk på "Slett". Bekreft at du vil slette denne filen. Gjenta om nødvendig. Gå tilbake til hovedmenyen.