Hvordan Smelt Gold Out of Rocks

Hvordan Smelt Gold Out of Rocks


Gold er et sjeldent mineral. Dagens gullforekomster i USA er stort sett funnet i Nevada, men forbi gull rushes i California og Alaska skjedde da prospectors funnet nuggets og støv brukket av steinene der. Ikke bare er gull-bærende bergarter sjeldne, vil konsentrasjonen av gull i malmen er meget liten. I noen typer rock med innebygd gullklumper, kan det edle metallet smeltes ut av fjellet. Siden gull er et forholdsvis lavt smeltepunkt, kan bergarten skal oppvarmes til gull framgår.

Bruksanvisning

1 Knus gull-bærende rock til et fint pulver.

2 Sett pukk og fluks i en smeltedigel.

3 Plasser digelen i ovnen.

4 Oppvarming av ovnen for å 1947.52 grader Fahrenheit, som er smeltepunktet for gull.

5 Ta ut smeltedigel. Hell den flytende gull i formen.

6 Fjerne slaggen fra digelen, slik at den kan brukes på nytt.

Hint

  • Fremgangsmåten er effektiv for små partier, men for å behandle større grupper av malm, kan andre fremgangsmåter være mer anvendelig.
  • Enkelte typer keramikk kan bli skadet av forandring. Bruk en grafitt smeltedigel.
  • Ikke bruk en metallisk smeltedigel, som som kan forurense gull.
  • Selve gullet innhold kan variere. For å kontrollere kvaliteten på gullet, bruke en assayer.