Hvordan søke Metal Oxide Belegg til plast

Hvordan søke Metal Oxide Belegg til plast


Tynnfilm belegg brukes i mange teknologiske applikasjoner som optiske linser, magnetiske sensorer og halvlederteknologi. Det er mange måter å sette en tynn film belegg; disse metodene omfatter termisk fordampning, pulset laser deponering og sputtering. Sputtering er en allsidig teknikk og tillater avsetning av tynne filmer med nanometerpresisjon. Sputtering er også i stand til å avsette metaller eller metalloksyder på en lang rekke substrater, så som plastmaterialer.

Bruksanvisning

1 Åpne en sputtering system. Fjern frese pistol skjold og skru ringen som holder sputtering målet på plass. Plasser metallisk oksid mål på frese pistolen og skru på plass målet ring med en presisjon skrutrekker. Bytt frese pistol skjold. Legg plast substratet til substratholderen. Lukk sputtering system.

2 Pumpe sputtering systemet ned til en passende trykkinnstilling for eksempel 10 ^ -6 millibar. Sørg for at lukkeren er lukket, slik at underlaget ikke er utsatt for en deponering inntil nødvendig. Introduser systemets argon gass inn i kammeret inntil et trykk på ca 5 millibar er nådd.

3 Slå på radioen frekvens strømforsyning. Vent inntil en synlig plasma kan ses inne i sprutekammeret. Åpne lukkeren. Plasten underlaget blir nå utsatt for en avsetning av metalloksid molekyler. Lukk utløseren når ønsket tykkelse er oppnådd.