Hvordan sortere Bo &-levende ting

Hvordan sortere Bo &-levende ting


Utah Education Network kjennetegner en levende skapning som noe som består av celler, og som kan gjøre fire ting: vokse, reprodusere, spise og drikke, og flytte. Et objekt må inkludere alle fem elementer for å bli klassifisert som levende. Ellers er objektet et nonliving ting.

Bruksanvisning

1 Samle en samling av objekter for å observere, for eksempel perler, gresshopper, hatter, marihøner, små flasker og anemoner.

2 Sammenlign leve med nonliving. Hvordan fikk du finne dyret var i live? Hva gjorde du sikker på at det ikke var i live. Var det en gang å leve?

3 Sorter elementer til stue og nonliving ting. Sett levende ting i en boks og nonliving i en annen boks.
Lag en oversikt eller en plakat av levende og nonliving ting, og kanskje farge på levende ting på plakaten grønn, og nonliving ting blå. Skjær ut utklipp av levende og nonliving ting fra blader og stikke disse på et brett for å lage en vakker collage. Eller, lage bildekort som du kan sortere inn i stue og nonliving grupper.