Hvordan spore-Test en autoklav

Hvordan spore-Test en autoklav


Autoklavering er en rutine, effektiv metode for sterilisering av instrumenter, biologiske media og vaksiner. Imidlertid kan autoklaver funksjonsfeil eller utføre suboptimalt for en rekke årsaker, som resulterer i ufullstendig sterilisering. Derfor er det nødvendig å teste autoklaver regelmessig med Geobacillus stearothermophilus, som er en av de mest varmetolerante arter av bakterier. Dersom sterilisering i en autoklav ikke ødelegge Geobacillus sporer, er enheten ikke fungerer som den skal.

Bruksanvisning

1 Les instruksjonene på spesifikke spore testen produkt du bruker. Noen produkter krever at du ta visse forholdsregler før autoklavering.

2 Plasser spore testen i autoklaven og sterilisere i en time ved standard temperatur og trykk sterilisering.

3 Vent til autoklaven for å trykkavlaste og kjøle seg ned, og fjern deretter spore testen.

4 Spre autoklaveres spore testen på en agar plate, og plassere den i en inkubator i 3 til 48 timer (eller følg produsentens anvisninger). Hvis du ikke har en inkubator, kjøpe en spore test som du kan sende til produsenten for inkubasjon.

5 Sjekk agar plater for bakteriell vekst innenfor inkubasjonstiden rammen er spesifisert av spore testen produsenten, eller vente på resultatene fra produksjonsbedrift.