Hvordan Stopp Sprekkdannelser i Welding Cast Iron

Hvordan Stopp Sprekkdannelser i Welding Cast Iron


Ifølge Lincoln Electric, er det svært vanskelig å sveise støpejern. Problemet er først og fremst på grunn av karboninnholdet i støpejern, som er ca 10 ganger høyere enn andre stål. På grunn av det høye karboninnhold, har en tendens støpejern for å skape flak av grafitt, noe som gir støpejernet sin grått utseende. Du kan forhindre sprekkdannelser når støpejern kaster er gjort; hvis sprekker allerede eksisterer i støpejern, er det også en måte du kan reparere sprekker.

Bruksanvisning

1 Helle smeltet jern i støpeformen.

2 Sveise støpejern ved temperaturer under 1450 grader Fahrenheit. Når sveiseprosessen når denne temperaturen eller høyere, kan sprekker i støpejern oppstå.

3 La støpejern å ligge under 1450 graders temperatur under og etter sveiseprosessen for å unngå sprekker.

4 Tett eventuelle sprekker. Sprekker tendens til å dukke opp i støpejern i nærheten av områdene der det er sveiset. Gni tetningsmasse på sprekker hvis du trenger det støpejern for å være vanntett eller for å hindre ytterligere sprekkdannelser.