Hvordan stoppe en strømbryter fra Popping med Dioder

Hvordan stoppe en strømbryter fra Popping med Dioder


Når en bryter brukes til å slå på en induktiv last - for eksempel en elektrisk motor eller en induktiv varmeapparat - bryteren kan svikte på grunn av elektrisk strøm lysbuedannelse over bryteren. Induktorer lagre energi i form av elektromagnetiske felt. Når strømtilførsel til en induktiv komponent er slått av, vil ikke feltet ikke kollapse umiddelbart, og den energi kan ledes bort ved å skape en elektrisk bue. For å beskytte en bryter fra lysbuer eller popping, kan en diode kobles over bryteren fører. Dioden vil raskt forsvinne den lagrede energi, og dermed beskytte bryteren mot skade. En slik diode er kjent som en "tilbakeløps" diode.

Bruksanvisning

1 Slå på den digitale multimeter. Still skalaen til "Volts DC."

2 Den røde multimeter sonde på en av bryterpolene. Plasser den svarte sonden på de resterende bryterterminalene. Les multimeter displayet. Hvis spenningen avlesningen er positiv, merk bryteren terminalen at den røde proben er koblet til med en symbolet "+". Hvis spenningen er negativ, merke bryteren terminal koblet til den sorte ledningen med en symbolet "-".

3 Slå av multimeter og fjerne probene fra bryteren. Lodde diode er katoden føre til den positive terminalen på bryteren.

4 Lodd dioden er anode føre til den negative polen på bryteren. Når bryteren er slått på, vil kretsen operere som normalt, når bryteren er slått av, vil dioden spre eventuelle gjenværende elektrisk energi igjen i kretsen.