Hvordan Sukker Form Sykliske hemiacetaler?

Hvordan Sukker Form Sykliske hemiacetaler?


Sukkermolekyler sammen til et antall forskjellige former, avhengig av bindingene mellom atomer av hydrogen, oksygen og karbon. Cykliske hemiacetaler dannes når to andre grupper er til stede i det samme molekylet.

molekyler

Hvordan Sukker Form Sykliske hemiacetaler?

Typisk molekyl, illustrert.

Atomer sammen til forskjellige mønstre som kalles molekyler. I et molekyl noen av bindinger mellom atomene er sterke og andre ikke. Svakere bindinger lettere kombinere med andre atomer for å danne nye forbindelser.

The Structure of Sugar

Noen sukkermolekyler danner åpne kjeder, mens andre danner ringer fordi det samme settet av hydrogen, oksygen og karbonatomer binding sammen på forskjellige måter. Ring eller sykliske strukturer som er mer stabile enn åpne kjedestrukturer.

molekylær grupper

Sukkere med en åpen kjedestruktur kan inneholde hydroksylgrupper (OH) eller karbonylgrupper (COH) ved slutten av deres bånd. Et oksygenatom bundet til et hydrogenatom i hydroksylgrupper. I karbonylgrupper binder et karbonatom med et oksygenatom og et hydrogenatom.

Syklisk hemiacetal Formation

Når en hydroksylgruppe og en karbonylgruppe eksistere i det samme molekyl, rekombinerer de inn i en mer stabil ringstruktur kalt en cyklisk hemiacetal.