Hvordan ta den absolutte verdien av Percent Feil

Absoluttverdien er en enkel forestilling som høres komplisert. I praksis betyr absoluttverdien bare stripping en rekke negativt fortegn hvis skiltet er allerede negativ eller forlater antall alene hvis positiv. For eksempel, -23 og 23 har den samme absoluttverdi, 23. Dette er nyttig er å måle grad av forskjell uten hensyn til hvorvidt en forskjell er negativ eller positiv. For å ta den prosentvise feil på denne måte, viser den grad av en feil bare. Som sådan, selv om den positive eller negative kvaliteten av en feil er betydelig, noen ganger trenger bare å måle mengden av feilen.

Bruksanvisning

1 Trekk fra den riktige mengde fra den feilaktige mengde for å bestemme mengden av feilen. Så hvis det feilaktige tall er 134, og den riktige tall er 157, er resultatet -23.

2 Bestemme den prosentvise feil, dividere mengden av feilen ved den korrekte mengde. Her, -23 dividert med 157 gir et resultat av -0,146, eller -14,6 prosent.

3 Fjern negative tegn fra ditt prosent feil, hvis det er én. I dette tilfellet er den absolutte verdien for den prosentvise feil er 14,6 prosent. Hadde resultatet vært positivt, for eksempel 14,6 prosent, ville du ikke endre figuren, og det ville være 14,6 prosent.