Hvordan Telescope Covex Mirrors arbeid?

Hvordan Telescope Covex Mirrors arbeid?


Refleks teleskoper overvinne noen av problemene forbundet med store linser. De lider ikke av samme størrelsesbegrensninger som Refraktor, som må bruke et objektiv tynn nok til at lyset kan fortsatt passere gjennom. Speil ikke lider av sag i den grad at tunge, amorfe glass linser gjør. Linser også hindre ultrafiolett lys fra å passere gjennom, som kan være et problem i noen anvendelser.

Reflekterer Teleskoper

Hvordan Telescope Covex Mirrors arbeid?

Refleksjoner fra den primære speilet må bli omdirigert av en sekundær speil.

Teleskop design bruker linser, speil eller en kombinasjon av begge til å forstørre og direkte bilder fra fjerne objekter. Den primære speilet i et reflekterende teleskop er typisk konkav. Dens buet overflate reflekterer lys fra langt unna, og omdirigerer den til et samlingspunkt mye nærmere speilet. Metodene for å rette det reflekterte bildet fra det sentrale punktet i en betrakterens øye varierer, men de ofte innebære ekstra speil. En annen speil hviler ofte på det primære speilet midtpunkt og dirigerer bildet andre steder, og denne metoden kan benytte enten en flat speil eller en konveks speil.

Convex Mirrors

Hvordan Telescope Covex Mirrors arbeid?

Konvekse speil reflekterer brede synsvinkler i spissere visnings mellomrom.

Konvekse speil er krummet i den motsatte retning. En parallell lysstråle divergerer når reflekteres fra et konvekst speil, og dette skaper et mer komprimert synsfelt som er nøyaktig på midten og forvrengt ved kantene. Synsfeltet fra et konvekst speil er også bredere enn den fra en flat eller konkav speil, slik at mer visuelle data som skal overføres til et smalere midtpunkt.

Cassegrain-konfigurasjon

Bruk av mindre konvekse speil i forbindelse med store konkave speil er vanlig i reflekterende teleskoper. En større konkave speil reflekterer et forstørrelses bilde mot sin respektive midtpunkt. En mindre konvekst speil, plassert på dette midtpunkt, reflekterer bildet tilbake mot en ny midtpunkt. Den konvekse speil midtpunkt er bak den konkave speil, så det primære speilet har et hull i midten slik at omdirigert lys gjennom. En visning linse eller et ytterligere skråstilt speil er plassert ved det andre brennpunkt. Flere varianter på Cassegrain-konfigurasjonen brukes til å reflektere teleskoper, slik som Maksutov-Cassegrain og Schmidt-Cassegrain teleskop, som legger en brytningselement, samt Ritchey-Chretien modellen, som bruker to konvekse speil. Disse variantene ble utformet for å korrigere for noen av ulempene ved Cassegrain teleskoper.

ulemper

Den primære speilet i et reflekterende teleskop fanger ikke et komplett bilde. Hvis den konvekse speilet er posisjonert for å skape et samlingspunkt bak den primære speilet, så det må ha noe av sin reflekterende overflate fjernes. Selv vinkle den konvekse speil for å reflektere et bilde til sideblokkene noen lys, som den mindre speilet selv står mellom den primære speilet og fjernt objekt. Konvekse speil også produsere forvrengninger som sfærisk aberrasjon og koma. Sfærisk aberrasjon reduserer skarpheten i et reflektert bilde nær kantene. Coma er det visuelle utseendet til en glød, dis eller ufullkommenhet nær bildekanten.