Hvordan Test for Carbon Dioxide Når Oppløse Copper Carbonate

Kobber-karbonat er en uorganisk forbindelse med formelen CuCO3. Denne forbindelse som de fleste andre karbonatene spaltes lett ved oppvarming, som produserer kobberoksyd (CuO) og karbondioksidgass (CO2). Denne reaksjon etterfulgt av analyse av gassen er en typisk laboratorie-tildeling for kjemi klasser. Den klassiske test for karbondioksyd er reaksjonen med lesket kalk (Ca (OH) 2) oppløsning.

Bruksanvisning

1 Hell 10 til 15 ml av oppløsning av kalsiumhydroksyd i et begerglass.

2 Sette inn en bøyd glassrør i lokket på flasken hvor man dekomponerer kobberkarbonat. Dette tube lar deg samle karbondioksid.

3 Plasser den andre enden av røret inn i løsningen i begerglasset for å boble gassen til karbondioksyd.

4 Observer løsningen i begeret; hvis det er melkeaktig, da det er indikativ for karbondioksidgassen. Legg merke til at reaksjonen følger ligningen: Ca (OH) 2 + CO2 = CaCO3 (bunnfall) + H2O.

Hint

  • Bruk vernehansker når du arbeider med kalsiumhydroksid (lesket kalk) løsning.