Hvordan Test for kalsiumhydroksid

Kalsiumhydroksyd, vanligvis kalt lesket kalk, er en uorganisk forbindelse med den kjemiske formelen Ca (OH) 2. Denne forbindelsen er en base og er mye brukt i industrien - for eksempel som et rengjøringsmiddel. Identifisere kalsiumhydroksid kan være en kjemi klasse oppdrag som krever to tester. Den første måler pH (surhetsgrad) av kalsiumhydroksyd løsning for å sikre at den er basisk. Den andre testen, ved bruk av en fortynnet oppløsning av svovelsyre, bestemmer tilstedeværelsen av kalsiumioner.

Bruksanvisning

1 Hell ca. 5 ml av oppløsningen som skal undersøkes i begerglasset.

2 Dypp stripe av pH-papir stripe i løsningen, og deretter ta det ut. Den pH-papir vil endre sin farge.

3 Sammenligne fargen på papiret med skalaen følger med pH-papir for å tildele pH-verdien av oppløsningen. En basisk pH-verdi, slik som 10 til 11 er indikativ for kalsiumhydroksyd.

4 Fyll en pipette med svovelsyreoppløsning.

5 Legge til fem til ti dråper av løsning fra pipetten til begerglasset.

6 Observer løsningen i begeret: Hvis en hvit utfelling, betyr det at nærvær av kalsiumioner; denne reaksjon følger ligningen Ca (OH) 2 + H2SO4 = CaSO4 (bunnfall) + 2H2O.

Hint

  • Bruk hansker og vernebriller ved håndtering av saltsyre.