Hvordan Test Run Capacitor på en Maytag

Hvordan Test Run Capacitor på en Maytag


Kondensatorer lagrer energi i elektriske enheter kretser for senere bruk i utstyr som en Maytag tørketrommel. Kjøringen kondensator er en bestemt type kondensator, som ligger på den motor, som leverer energi til en motor for optimal ytelse. Kapasitansen er målt i farad, med en høyere verdi indikerer en høyere energilagringskapasiteten. En farad er en ekstremt stor kapasitans vanligvis ikke brukes i kommersielle programmer; kjører kondensatorer har vanligvis verdier målt i mikrofarad --- en måling lik en milliondel av en farad.

Bruksanvisning

1 Trekk ut Maytag apparatet for å unngå utilsiktet støt under testing rømmen kondensator.

2 Slå på den digitale multimeter, og vri hjulet til mikrofarad innstillingen til å måle kapasitans --- vanligvis utpekt av den greske bokstaven mu etterfulgt av en "f".

3 Plasser den røde sonden av digitale multimeter på den positive polen av kjøringen kondensator.

4 Koble den svarte sonden fra multimeter til den negative terminalen av kjøringen kondensator.

5 Merk kapasitans lesing på multimeter skjermen. Sammenlign målingen med verdien trykt på rømmen kondensator. Hvis den målte kapasitans er ikke innenfor 5 prosent av den trykte verdi, er det løp kondensator upålitelig.