Hvordan Test Surhet Ved hjelp av en pH Meter

PH-metere er verdifulle vitenskapelige verktøy som gjør det mulig for forskere å måle surhetsgraden i en gitt oppløsning. Når det gjelder pH-målinger, er en ph på 7 positive. Enhver leser under 7 er surt lesing og noen leser over syv er syrefritt. Ph meter skal alltid holdes i en lagringsløsning. Disse oppbevaringsløsninger kommer med pH-meter og har en pH-verdi på 4. pH-målere må kalibreres før bruk. Kalibrering målerne sikrer at deres målinger vil være nøyaktige og ikke skjemt.

Bruksanvisning

1 Setter apparatet i pH-modus, og deretter skylle sonden av måleren i vann.

2 Plassere sonden til måleren i tidligere kokt, destillert vann i minst 30 sekunder. Denne løsningen vil ha en pH-verdi på 7. Juster måleren slik at den indikerer en pH-verdi på 7.

3 Skyll måleren sonde i vannet igjen, og sett den i pH lagringsløsning som har en pH på 4. Juster måleren slik at det indikerer en pH på 4. Dette vil fullføre justeringen.

4 Skyll meter sonde, og deretter sette den inn i væsken du tester for surhet. Etter minst 30 sekunder, skriv ned pH-måling på måleren. Dette er den pH-verdien av den flytende testpersonen.

5 Sette sonden til måleren tilbake i lagringsløsningen når du er ferdig.