Hvordan til Store Helium Tanks

Helium er en inert gass og ikke klassifisert som farlig eller giftig stoff; derfor er det ingen spesielle regler for forsvarlig oppbevaring. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) krever bare at du kan lagre helium tanks i samsvar med forskrift gitt av trykkgass foreningen i sitt hefte med tittelen "Sikker håndtering av komprimerte gasser i beholdere." Nedenfor finner du alle kravene som er oppført i denne brosjyren; men sørg for å ta kontakt med lokale myndigheter for å avgjøre om ytterligere regler gjelder i ditt område.

Bruksanvisning

1 Lagre tanker oppreist i en sikker, tørt og godt ventilert område som er beskyttet mot vær og vekk fra etsende og brennbare materialer. Tankene skal ikke lagres i et område hvor de kan bli truffet eller skadet av fallende eller bevegelige objekter. Lagringstemperatur bør ikke overstige 125 grader Fahrenheit.

2 Sørg for tilstrekkelig tilgang for håndtering av tanker, og organisere dem slik at de eldste tanker vil bli brukt først. Oppbevar tomme tanker og fulle tanker separat. Ikke holde mer inventar enn nødvendig.

3 Bruke en kjetting eller annen metode for å feste tankene, slik at de ikke velter over. Hold ventilbeskyttelse og ventilutløps sel på tanker når de ikke er i bruk.

4 Bruk en hånd lastebil for å flytte helium tanks - ikke prøv å bære dem - og for din sikkerhet, slitasje riktig sko, hansker og vernebriller når du flytter tankene.

5 Sjekk tankene ukentlig for tegn på skade eller lekkasje.

Hint

  • Forlat aldri helium tanks usikret.
  • Aldri skyv eller dra en helium tank.