Hvordan Trekk en Bolt Uten en Momentnøkkel

Hvordan Trekk en Bolt Uten en Momentnøkkel


Når en momentnøkkel ikke er tilgjengelig må en annen måte for å bestemme hvor mye dreiemoment påtrykkes en bolt eller mutter. For å gjøre dette kan du bruke en last som indikerer lås. Disse er bolter eller andre typer festemidler som fungerer nøyaktig som en standard festeanordning, men inkluderer en måler eller indikator. Denne indikatoren brukes til å bestemme når du har brukt riktig mengde spenning til en bolt.

Bruksanvisning

1 Bestemme størrelsen på bolten som du trenger for å dreiemoment og finne samme størrelse på lasten som indikerer bolt. Måle bredden av bolten med en linjal hvis størrelsen er ukjent.

2 Sett dreiemoment indikerer bolten på plass og trekk til for hånd. Hvis en mutter er i bruk, for hånd stramme den til bolten.

3 Vis måleren som er på toppen av bolten mens du strammer mutteren med skiftenøkkel for å se hvor mye spenning. Fortsett å stramme mutteren inntil den nødvendige mengde av spenning er nådd.

4 Plasser en pipenøkkel over moment som indikerer bolt og begynner å stramme. Stoppe stramming og se på måleren på toppen av bolten. Fortsett å stramme til du kommer til ønsket mengde spenning.