Hvordan Trim Potensiometre

En trimmer er en justerbar komponent montert på et kretskort, ment for bare sporadisk justering. Til "trimme" en av disse er å justere innstillingen manuelt. Vanligvis justeringen finner sted bare en gang, når kretsen først kalibrert. Men trimmere også gi rom for rekalibrering av en elektronisk enhet. Variable motstander, eller potensiometre, er en slags trimmer. Disse kalles også forhåndsinnstilte motstander.

Bruksanvisning

1 Finn trimmer. Det er en liten elektronisk komponent med et spor sirkel som ser ut som leder av en skrue.

2 Sett forsiktig hodet av trimmer justeringsverktøy i trimmeren rens spor.

3 Trim potensiometeret ved å forsiktig vri verktøyet. Retningen du bør slå trimmeren avhenger av hvordan den er tilkoblet. Se i servicehåndboken eller teknisk støtte. Slå den sakte. Hvis trimmeren er en multi-sving komponent, vil effekten være gradvis. Hvis det er single-sving, vil effekten være mer umiddelbart merkbar.

Hint

  • Juster en trimmer bare sporadisk. For hyppig justering kan slites ut en trimmer.
  • Vær forsiktig; Hvis du justerer en trimmer, kan du føre til at enheten ikke virker, og du kan være ute av stand til å få det til å fungere skikkelig igjen.