Hvordan underskriftskampanje for å avslutte den biologiske farens foreldrerettigheter i Ohio

Hvordan underskriftskampanje for å avslutte den biologiske farens foreldrerettigheter i Ohio


I staten Ohio, er avslutningen av en fars foreldrenes rettigheter en permanent avgjørelse som kan gjøres frivillig eller kan kreve ekstreme forhold for å bli henrettet. Noen av årsakene man kan ønske å avslutte foreldrenes rettigheter kan være å adopsjon, stoff / alkoholmisbruk, fysisk / seksuelle overgrep, omsorgssvikt, sykdom, fengsling, forbrytelse overbevisning, oppgivelse eller ekstrem disinterest i å være en forelder. En domstol høring er nødvendig for å avslutte foreldrenes rettigheter og vil bare gis hvis retten finner at oppsigelsen av foreldrenes rettigheter er i barnets beste interesse. En klage kan bare være innlevert innen 45 dager etter dommen.

Bruksanvisning

Oppsigelse av fars foreldrerettigheter

1 Snakk med far for å finne ut om han frivillig vil akseptere oppsigelsen hans rettigheter. Dette kan virke en gunstigere alternativ som det vil frikjenne far til barnet-støtte betalinger og foreldreforpliktelser. Dette gir også mulighet for en sjanse til faren for å bli klar over situasjonen før de fikk retten papirer.

2 Ta kontakt med en familie lov advokat i ditt område. Advokaten vil kunne gi deg råd om din situasjon og hjelpe deg med å fylle ut alle nødvendige papirer. Hvis du ikke har råd til en advokat, kan du være kvalifisert for gratis bistand fra domstolene. Det er informasjon i ressurs-delen med litt informasjon om hvordan du skaffer gratis eller lave kostnader juridisk bistand.

3 Besøk din lokale tinghuset og få de riktige skjemaene til underskriftskampanje for å avslutte fars foreldrerettigheter. Du må ha personlig informasjon om barnet og faren. Slå papirene til retten kontorist og be om en høring fra en dommer. Du er nå ansvarlig for å betjene avisene og retten varsel til far.

4 Delta på rettsmøtet forberedt på å forklare hvorfor til dommeren du ønsker å avslutte foreldrenes rettigheter til far. Ta med riktig dokumentasjon som beviser noen grunn til at far ikke skal ha foreldrenes rettigheter. Eventuell dokumentasjon av overgrep, vanskjøtsel, narkotika eller annen fare er ekstremt viktig i avslutning av fars foreldrerettigheter. Dommerne er ikke sannsynlig å avslutte foreldrenes rettigheter med mindre det er god sak eller barnet har et potensial for adopsjon fra en annen potensiell forelder.

5 Når en underskriftskampanje for å avslutte foreldrenes rettigheter er gitt, er det en 45-dagers vindu hvor avgjørelsen kan påklages. Etter 45 dager, er dommen endelig.

Hint

  • Hvis du mistenker at barnet er i fare overhodet, må du kontakte myndighetene umiddelbart.
  • Kle deg riktig for din domstol dato.
  • Dette på ingen måte erstatter juridisk rådgivning. Ta kontakt med en advokat i ditt område som kan hjelpe deg med dine spesifikke omstendigheter.
  • Husk at oppsigelse av fars foreldrerettigheter er en permanent avgjørelse.