Hvordan utføre en Bonferroni-korreksjon

Den Bonferroni korreksjon er ett verktøy for å justere statistiske resultatene for multiple sammenligninger. For eksempel, hvis vi teste en hypotese på p = 0,05 nivå, så har vi en 5% sjanse for å gjøre en type I feil, er at av feilaktig forkaste nullhypotesen. Men hvis vi teste flere hypoteser, er sjansen for å gjøre en type I feil på noen av dem øker. Sammenligning prosedyrer som Bonferroni forsøk på å ta hensyn til dette, men om slike verktøy er nødvendig, og hvordan de er best brukt, er, i som statistiker Jacob Cohen bemerket, "et spørsmål som fornuftige mennesker kan avvike."

Bruksanvisning

1 Beregne antall sammenligninger du har gjort. For eksempel si at du sammenligner de høyder av tre grupper av mennesker (gruppe A, gruppe B, gruppe C). Da kan du gjøre 3 sammenligninger (A vs B, A vs. C og B vs. C).

2 Bestem deg for en passende "familie kloke" p-verdi, dvs. p-verdien du ønsker for denne familien av sammenligninger. Som oftest vil det være 0,05, men andre valg er mulige.

3 Del p-verdien i trinn 2 med antall sammenligninger i trinn 1 og bruke dette som Bonferroni korrigert p-verdi; dvs. forkaste nullhypotesen på familiemessig verdi på 0,05 dersom den enkelte sammenligning har en p-verdi mindre enn dette.