Hvordan Utvid Xbox harddisk

Xbox 360 kommer med en stor harddisk for lagring av filmer, musikk, spilldemoer og bilder, men til slutt, den går tom for plass. I stedet for å slette innhold for å gjøre plass til mer, kanskje en ekstra 250 GB harddisk er installert. Det er ikke nødvendig å åpne konsollen sak å få tilgang til harddisken, noe som gjør det enkelt å sette i en ny. Den offisielle Microsoft Xbox 360-harddisk kan settes inn ved hjelp av en kort installasjonsprosessen.

Bruksanvisning

1 Fjern den originale Xbox 360-harddisken ved å trykke ned på fanen sin, deretter løfte den ut av konsollen.

2 Plasser den nye harddisken over konsollen med den smale enden peker mot fronten av konsollen og den brede enden som vender mot baksiden.

3 Sett harddisken inn i konsollen, slik at kanten på baksiden av harddisken slips under kanten av harddiskbrønnen.

4 Skyv fronten av harddisken forsiktig ned til det klikker, noe som indikerer at den er låst på plass.