Hvordan Varm en leder med et batteri

Det er to måter å bruke et batteri til å varme en wire. Den første metode involverer anvendelse av en ledning med en høy motstand. Når strømmen flyter gjennom tråden, vil tråden varmes opp. Denne type ledning er spesielt utformet for å bli brukt for dette formål. Den andre metoden er å ta en vanlig ledning og sende mer strøm gjennom det enn tråden er vurdert å håndtere. Ettersom strømmen øker siste merkenivå, vil ledningen begynner å overopphetes. Dersom strømmen økes for mye mer, vil ledningen gløde og brenne inntil den smelter. Denne artikkelen fokuserer på den andre metoden.

Bruksanvisning

1 Koble den negative terminalen av batteriet til en av de to terminalene til reostaten. Koble den andre terminalen til reostaten til på slutten av en tre-tommers motstandstråd. Kontroller at rheostat er satt på sitt høyeste motstand setting.

2 Koble den andre enden av motstandstråden til den positive terminalen på batteriet ved å koble en lask ledning mellom batteriets plusspol og den gjenværende ende av motstandstråd.

3 Begynne å øke strømmen gjennom motstandstråden ved å redusere motstanden i rheostat. Som rheostat motstand synker, blir mer strøm sendes fra batteriet til motstandstråd. Dette fører til motstandstråden for å begynne å varme opp.