Hvordan Vask Kjemikalier med destillert vann

Hvordan Vask Kjemikalier med destillert vann


I laboratorier og andre innstillinger som innebærer bruk av sterke eller farlige kjemikalier, er sikkerheten av største betydning. Men selv de som følge sikkerhetsprosedyrer kan bli offer for ulykker. Hvis du søler kjemikalier på hud, øyne eller klær, er det viktig at du vasker så raskt som mulig. Vask med destillert vann (for alle urenheter og forurensninger er blitt fjernet) er en måte å håndtere slike hendelser.

Bruksanvisning

1 Børst av eventuelle tørket kjemiske rester.

2 Ta av tilsølte klær.

3 Hell en jevn strøm av destillert vann over området kjemikaliene har kommet i kontakt med. Sørg for å skylle grundig, bruke så mye destillert vann etter behov.

4 Skyll øynene med destillert vann om nødvendig. Kontakt lege umiddelbart.

Hint

  • Oppsøk lege dersom det kjemiske forårsaker et brannsår.