Hvordan vet man at differene mellom et element og en forbindelse

Hvordan vet man at differene mellom et element og en forbindelse


Elementer og forbindelser er to forskjellige kjemi vilkår. Hvis du ønsker å finne et element, så ville du se til periodiske system. En forbindelse er av flere elementer, satt sammen for å danne forbindelsen. For eksempel, er hydrogen et element, derimot, er vann en forbindelse, fordi vann er satt sammen av to deler hydrogen og en del oksygen. Når den kjemiske formelen skrives ut, hvis man ser mer enn ett element i stoffet, er det en forbindelse.

Bruksanvisning

1 Se på din kjemiske ligningen. Hvis det er mer enn en stor bokstav i ligningen, er det en forbindelse. For eksempel er en forbindelse H2O.

2 Se om det er noen senket i ligningen. Indeksen er et lite antall til høyre for et element. For eksempel er en forbindelse H2 fordi det er to hydrogenatomer.

3 Se om det er bare en stor bokstav, hvis det er så at du har et element. For eksempel, er Ca elementet kalsium. Du kan sjekke om det er et element ved å se etter den på det periodiske system.