Hvordan virker Light Effect Sight?

Hvordan virker Light Effect Sight?


Lys påvirker synet på den mest dyptgripende måte: uten lys, ville syn ikke være mulig. Samspillet mellom lys, øynene og hjernen er det som gjør gjenstander synlig, og alle tre er kritiske til prosessen.

bølge~~POS=TRUNC

Lys omfatter et bredt spektrum av bølgelengder; imidlertid, øynene er bare følsomme for et smalt bånd av disse, kjent som det synlige lysspekteret. Disse bølgelengdene svarer til de forskjellige fargene hjernen vår oppfatter dem som.

Speilbilde

Når lyset treffer en overflate, er visse bølgelengder absorberes av gjenstanden, mens andre blir reflektert bort fra objektet. De bølgelengder som reflekteres danner fargene på overflaten. For eksempel, gjenspeiler sunn gress bølgelengde som tilsvarer grønt, så vi oppfatter sunn gress grønn.

Absence of Light

Objekter vises svart når ingen lys blir reflektert fra sine overflater. Hvis du angir et rom uten lys eller vinduer, blir det bare mørke. Uten selv en liten mengde lys for å reflektere av objektene, vil ingenting bli sett.

Øynene

Lys reflekteres fra objekter og inn i øyet, med fokus gjennom objektivet på netthinnen. Dette lyset inneholder informasjon om objektet, som er kodet av cellene i retina og overført til hjernen, hvor den blir dekodet og omgjort til hva vi ser. Mengden av lys og plasseringen av sin kilde påvirker hvordan vi oppfatter stedene.