Hvordan Wire en 480-120 Step Down Transformer

Hvordan Wire en 480-120 Step Down Transformer


Transformers som steg spenningen ned fra 480 volt til 120 volt vises det meste på en elektrisk selskapets utstyr, enten på en stang eller inne i en transformator boliger. De fleste transformatorer trinn 480 ned til 240 for standard husholdningsbruk. Bruken av 120 volt ville være for en svært liten installasjon, slik som et rekreasjons område eller små bedrifter. Ikke forsøk å opprette en tilkobling til et kraftselskap utstyr. Kabling en 480-volt transformator krever spesifikk kunnskap om elektrisitet og hvordan du skal installere og bruke maskinvare.

Bruksanvisning

1 Steng av 480-volts kilde. Hvis du ikke kan slå av kilden, ta kontakt med en kvalifisert elektriker til å jobbe med strømførende ledninger.

2 Installer transformator på et sted hensiktsmessig å koble til strømkilden og tilførselsrøret inn i brukerens anlegget. Ikke forsøk å koble en transformator som ikke er solid på plass.

3 Koble transformatoren fra 480-volt-kilden til primærsiden av transformatoren. Se i transformator tegning for tilkoblings detaljer og bruk wire og maskinvaren kobles passende for den spesielle transformator og dens plassering. Transformer størrelse avhenger av total utgangseffekt.

4 Wire sekundær til lastkretser. Du bør bare koble utgangen til en hovedbryter panel for videre distribusjon. Du kan også trenge å koble gjennom en meter panel.

5 Wire dine jordingsdetaljer per spesifikke transformator og bruksområder. Hvis du ikke kjenner disse kravene, ta kontakt med noen som gjør. Feil installert jording kan være dødelig.

6 Slå på strømmen til transformatoren bare etter at du har bestemt alle ledninger og jording detaljer er riktig og trygt installert.

Hint

  • Kvalifiserte kraftselskapet ingeniører vanligvis layout detaljene for 480-volts transformator installasjon, inkludert bestemt maskinvare, ledningstverrsnitt og jording detaljer. Forsøk på å legge ut en transformator installasjon eller kabling plan uten å konsultere en kvalifisert ingeniør er ekstremt farlig.