Hvordan Wire en Polaris Winch

Hvordan Wire en Polaris Winch


En Polaris ATV eller Ranger tar deg steder få andre biler kan ikke. Sin lette vekt og all-wheel-drive evne er egnet for mange tøffe forhold. Noen ganger vil du få bilen fast i en dyp gjørme pit og trenger å få det ut selv. En Polaris vinsj kan bistå i dette arbeidet ved å gi trekkraft som kreves for å redde ATV. En vinsj virker ved å levere kraft fra en elektrisk motor via et gir-system til en spole av tråd.

Bruksanvisning

1 Bor et hull i dashbordet av ATV størrelsen på bryterens diameter. Dytt den inn i hullet og fest den fra baksiden med mutteren.

2 Kjør den positive ledningen fra vinsjen til bryteren. Kobler denne ledning til en av bryterledningene med en butt-kontakt. En butt kontakten fungerer ved å plassere en strippet wire i hver ende og komprimere med tang.

3 Fest en ny del av ledningen til den andre ledningen som kommer fra bryteren med en rumpe-kontakt. Kjør denne ledningen i retning av batteriet pass på å ikke forstyrre bilens kontroller eller motor. Fest denne ledningen til sikringsholderen med en rumpe-kontakt.

4 Fest den andre ledningen fra sikringsholderen til den positive polen på batteriet.

5 Kjør den negative ledningen fra vinsjen til batteriet. Fest denne ledningen til den negative polen på batteriet.

6 Pakk alle tilkoblingene i elektriske tape og fest løse ledninger til rammen av ATV.