Hvorfor en Plasma Cutter Skjær et Bevel?

August 23 by admin

Hvorfor en Plasma Cutter Skjær et Bevel?


Plasma skjære er kjent for sin evne til å kutte raskt og produsere høy kuttkvalitet. De kan også klippe både jernholdige og ikke-jernholdige metaller, selv gjennom maling eller rust.

Hvordan en Plasma Cutter Cuts

Plasma kuttere kuttet ved å sende en elektrisk bue gjennom en skjæregass når den passerer gjennom en innsnevret åpning i spissen av kutteren. Den elektriske lysbue hever temperaturen av den gass slik at det går inn i en plasmatilstand. Denne gassen passerer gjennom cutter tips i høy hastighet mens den elektriske buen overfører energi til metallet blir kuttet. Dette fører gassen til å skjære gjennom metallet, å blåse den smeltede skrap gjennom snitt.

beveling

All plasmaskjæring forårsaker noen form for avfasing, selv om det kan variere i grad basert på ulike kutt faktorer. Avfasing er forårsaket av bevegelse av den gass som kommer ut av skjærespissen. For å lage plasmabuen å kutte metall, må skjære gass formes til en vortex. Følgelig vil buen ha en rotasjonsretning, noe som fører til skråtsnitt over normalsnitt å være større på den ene side av kuttet enn den andre.

Typer bevels

Det er tre typer av skrå - positive, negative og uregelmessig. Positive bevel er et kutt hvor den øverste kanten er mindre enn den nederste kanten. De fleste kuttene vil ha en liten grad av positive skråkant. Negativ bevel er et kutt der nedre kant er mindre enn øverste kant. Dette kan forårsakes av en lav buespenning, overdreven strømstyrke eller lav hastighet, som alle vil føre til at buen for å fjerne mer materiale fra bunnen av skjæret. En kombinasjon av positiv og negativ skråkant i samme stykke bringes uregelmessig skråkant. Dette betyr vanligvis et problem med skjæremunnstykke som har forårsaket buen for å ta en skjev bane gjennom kutt.

Måter å Unngå beveling

En måte å redusere avfasing er å kutte ved riktig hastighet og høyde for det materialet som skal kappes. En annen er å gi konstant lufttrykk og volum av ren, tørr luft. Beveling kan økes ved utslitte eller tilstoppede skjære tips, så tips bør sjekkes jevnlig.


Related Posts


DIY Plasma Cutter Standoff

DIY Plasma Cutter Standoff

Skjær sikkert og presist med plasma cutter ved hjelp av en konflikt. En plasma cutter standoff holder en liten avstand mellom plasmaskjæring tips og metall som du klipper. Dette gapet gjør at elektrisiteten som brukes i kutteren å lage hull gjennom s
Hvordan sette Air Pressure & Ampere på en Plasma Cutter

Hvordan sette Air Pressure & Ampere på en Plasma Cutter

Plasma kuttere opererer ved hjelp av en inert gass og en elektrisk lysbue for å fremstille overhetet plasma materiale som er i stand til å skjære gjennom de fleste metaller. Nesten alle plasma kuttere har kontroller for justering av lufttrykket lever
Hvordan kan jeg lage perfekte sirkler med en Plasma Cutter?

Hvordan kan jeg lage perfekte sirkler med en Plasma Cutter?

Cutting rette linjer og andre figurer med en plasma cutter er en oppgave som krever dyktighet, konsentrasjon og presisjon; skjære en perfekt sirkel med en plasma cutter uten hjelp er nesten umulig, selv for de mest erfarne metallarbeider. En plasma-c
Plasma Cutter Instruksjoner

Plasma Cutter Instruksjoner

Plasma skjære kan høres ut som noe ut av en dårlig science fiction-film, men i virkeligheten er de en av tunge bransjens mest nyttige verktøy for å forme og skjære metall. Med den nylige advent av håndholdte plasma kuttere, er fritiden håndverkere op
Kostnad for en High-Density Plasma Cutter

Kostnad for en High-Density Plasma Cutter

Plasma er en ionisert gass, som inneholder positivt og negativt ladede atomer (ioner) og negativt ladede partikler (elektroner). En høy tetthet plasma kutteren frembringer en mer fokusert, høyere energitetthet plasmastrømmen enn en konvensjonell plas
Hvordan Cut aluminium med en Plasma Cutter

Hvordan Cut aluminium med en Plasma Cutter

Plasma kuttere fjerne materiale ved bruk av komprimert luft og en elektrisk lysbue. Den elektriske lysbue super varmer opp metallet i en meget liten og bestemt område. Når metallet er flytende, kan den komprimerte luft blåser da metallene fra skjæreb
Hvordan evaluere CNC Plasma skjæreutstyr

Hvordan evaluere CNC Plasma skjæreutstyr

Datamaskin-styrt numerisk plasmaskjæring brukes til å skjære metaller inn i en rekke forskjellige former og størrelser. Noen produksjonsanlegg og andre kommersielle bedrifter bruker CNC plasma kuttere å bryte ned et stort stykke metall i små, spesifi
Hvordan virker Plasma Cutting arbeid?

Hvordan virker Plasma Cutting arbeid?

En liten boks Plasma-kuttere har kommet langt i utviklingen av skjæring av metall med en elektrisk lysbue, plasma, og trykkluft. Når først introdusert på markedet, plasma cutter enhet var på størrelse med et lite kjøleskap. Nå er disse moderne elektr
Metoder for Plasma Cutters i Fabrication

Metoder for Plasma Cutters i Fabrication

En plasma-lysbue eller utladning, er skapt ved oppvarming av luft til en meget høy temperatur. Plasma inneholder positivt og negativt ladede partikler som kalles ioner, slik at den leder strøm og er i stand til å kutte hvilket som helst elektrisk led
Hvordan Plasma Cutters arbeid?

Hvordan Plasma Cutters arbeid?

History of the Plasma Cutter En plasma cutter er et verktøy som brukes til å gjøre kutt i svært harde materialer som metaller. Plasma cutter er ikke så futuristisk som det kan høres, og faktisk har sine røtter i teknologi utviklet under andre verdens
Hvilke bransjer bruker Plasma Cutters?

Hvilke bransjer bruker Plasma Cutters?

Plasma stanser er en type av skjære- eller sveiseverktøy som skaper en meget tynn strøm av plasma. Knivene kanalisere en elektrisk lysbue gjennom en gass til gass blir så varmt det ioniserer. De ioniserte partikler er skutt på metall, hvor de straks