Hvorfor er musikk viktig for barn?

Hvorfor er musikk viktig for barn?


Musikk spiller en viktig rolle i utviklingen av barn fra det tidspunkt de er født. Noen hevder at musikk kan positivt påvirke et barn allerede før fødselen. Musikk hjelpemidler i utvikling, bevegelse og kommunikasjon. Musikk kan også barna til å lære raskere i andre utviklingsområder, som for eksempel språk og utenatlæring.

intellektuell utvikling

Musikk kan hjelpe i den intellektuelle utvikling av et barn i en rekke måter. Først, det hjelper dem til å huske ting. For eksempel, de fleste barn lærer alfabetet og forplikte den til minne ved å lære alfabetet sang. Likeledes School Rock video serie tok den teorien og utviklet en hel linje av pedagogiske videoer med sanger for å hjelpe barna å huske ting om fonetikk, penger, regjeringen, vitenskap og mer. Musikk hjelpemidler også i å lære barn å gjenkjenne mønstre. Siden musikk, enten instrumental eller vokal, er basert på en rekke mønstre, tidlig eksponering for musikk gjør barn til å gjenkjenne mønstre. Denne evnen hjelper barn å utvikle sine matematikk, naturfag og leseferdigheter.

Kulturelt mangfold

Musikk spiller en viktig rolle i nesten alle samfunn og sivilisasjoner over hele verden. Utsette barn til musikk fra ulike deler av verden vil hjelpe dem å lære om andre kulturer og kjenne forskjeller mellom kulturer. Dette kan også hjelpe barn å utvikle en forståelse for ulike kulturer og tradisjoner.

Fysisk aktivitet

Å få barn opp og flytte kroppen sin til musikk er en morsom og enkel form for trening, som er en god måte å bekjempe barne fedme. Undervisning barn danser å gå sammen med bestemte sanger, for eksempel kylling dans og Hokey Pokey kan hjelpe barn å utvikle sine store motoriske ferdigheter og koordinasjon. Sanger og danser som Hokey Pokey kan også hjelpe barn å identifisere sine forskjellige kroppsdeler og lære sin høyre side danne sin venstre side.

Self-Expression

The Family Magazine Gruppe touts musikk som en fin måte å la barn uttrykke seg. Synge, spille musikkinstrumenter og dans er muligheter for barn å gjøre det som føles morsomt og hyggelig for dem. Lar barna lage sin egen musikk og gjøre opp sine egne danser til å gå sammen med musikk vil gi dem muligheten til å utvikle sin egen stil og interesser.

Lytteferdigheter

Lytte til musikk, lære sanger, lære å spille et instrument og lære å danse alle krever barn til å lytte nøye til instruksjoner, ord og melodier. Dette er nødvendig fokus på noe barnet liker å gjøre vil hjelpe dem til å utvikle sterke lytteferdigheter, noe som vil hjelpe dem senere i livet i både skole og arbeid.