Hvorfor folk ikke få forvaring for sine barn

Hvorfor folk ikke få forvaring for sine barn


Det er mange faktorer i å bli avvist for eget eller delt omsorg for barnet, for eksempel hvem av foreldrene, hevet barnet, den foreslåtte planen for barnet etter varetekt, og på bakgrunn av den enkelte søker varetekt.

Den barnets beste

Domstolene ser etter den beste for barnet når de bestemmer hvem som skal gi sine rettigheter til. Dette ville dekke som vil bedre omsorg for barnets fysiske og følelsesmessige velvære. Søsken er også en faktor i denne avgjørelsen, som det er i den "beste interesse" ikke å skille barna fra hverandre.

Avhengighet og misbruk

En forelder eller person som har en historie av alkohol eller narkotikamisbruk, håndtere narkotika, fengsling, eller en historie med fysisk misbruk, spesielt med barnet i spørsmålet, er ikke sannsynlig å vinne over dommerens kjennelse.

Finansiell stabilitet og barnets Decision

Finansiell stabilitet sies å ha lite å gjøre med tildeling varetekt, men til syvende og sist hvis man ikke er i stand til å gi et passende hjem, skole og generelle økonomiske omsorg slik som mat og klær, er dommen ikke sannsynlig å være i deres favør. Barnets valg i saken er også noen ganger vurdert. Barn i en viss alder og domstol-anses modenhet kan få lov til å velge selv hvem de ville heller leve med.