Hvorfor gjør Derivater å identifisere aldehyder og ketoner?

Aldehyder og ketoner er organiske forbindelser som er kjennetegnet ved karbonylgrupper, - (C = O) -. Hvis begge frie bindinger kobles til karbonatomer, at forbindelsen er et keton. Hvis man kobler til et karbonatom og den andre til et hydrogenatom, er forbindelsen et aldehyd. Karbonylgrupper er reaktive. Aldehyder og ketoner omorganisere gjennom interne obligasjons skift. Dette endrer dem, i det minste midlertidig, i forskjellige forbindelser. Dette gir opphav til behovet for derivater.

ketone Ustabilitet

Den indre binding-skift aldehyder og ketoner gjennomgår er kjent som "tautomeri.» Aceton (dimetyl keton), for eksempel, har den grunnleggende kjemiske struktur CH3- (C = O) -CH3. Når en av metylgruppen hydrogenatomer beveger seg over til oksygenatomet, blir dets struktur CH3- (C-OH) = CH2. Dobbeltbindingen mellom midten karbonatom og helt til høyre karbonatom identifiserer denne tautomer som et alken; -OH-gruppen gjør den til en alkohol. Denne kombinasjonen blir kalt en "enol" (forkortelse for alken-alkohol). Enol skjemaer og "keto" skjemaene er lett forveksles.

Aldehyder-like eller ulike?

Innkalling bare en metylgruppe (-CH3) var nødvendig for å produsere obligasjons skift. Dette betyr at et aldehyd kan gjennomgå samme type tautomeri. Det enkleste eksempel er acetaldehyd, kjemisk struktur CH3- (C = O) -H. Selv om det ikke er et keton, er denne strukturen betraktes som en ketoform. Acetaldehyd skift i dens enolform, CH2 = (C-OH) -H, på samme måte som aceton gjør. Aldehyder og ketoner har den samme nøyaktige ustabilitet og således er behandlet på lignende måte for å bevirke identifikasjon.

Hvordan dette påvirker Identifikasjon

Dersom et reagens tilsettes til en prøve for å teste for en alken eller en alkohol, et aldehyd eller et keton kan teste positiv. Den samme prøve kan også reagere på spesifikke tester for aldehyder og ketoner. For å forbedre identifikasjon, kan en kompleks eller derivat dannes som begrenser valgene. Den deriverte av valget avhenger av andre funksjonelle grupper som finnes i det ukjente molekylet, vann-løseligheten av aldehyd eller keton, og andre egenskaper. Derivatet blir deretter testet for lett identifiseres parametere slik som smeltepunkt (etter rensing) eller elektronisk, slik som ved spektret.

Derivative Typer med tilsvarende databaser

Vanlige avledede typer består av 2, 4-dinitrophenylhydrazones, 3, 5-dinitrophenylbenzoates, semicarbazones, oksymer og sulfitt tilsetningsprodukter. Disse avledede produkter kan identifiseres fra en rekke databaser, herunder elektroniske ressurser, og trykte tekster som den enorme Beilstein oppslagsverk (tilgjengelig på mange universiteter), som dekker den kjemiske litteratur fra 1771 til i dag. Tilgang til Beilstein er også tilgjengelige gjennom abonnement via Elsevier er "Reaxys" (se Ressurser).