Hvorfor gjorde Stamp Collecting bli populære på 1930-tallet?

Hvorfor gjorde Stamp Collecting bli populære på 1930-tallet?


Frimerker kan være en av de mest populære hobbyer i verden. Aktiviteten innebærer å samle og organisere frimerker. Frimerker ble en hobby på slutten av 1890-tallet, men oppnådd stor popularitet på 1930-tallet.

Håpet om en økning i verdi

Verdien av frimerker utgitt på 1920-tallet begynte å sveve i 1930. Økningen i verdi fått publisitet i USA. Ved 1930-tallet, frimerkesamlere håpet på en tilsvarende økning i verdi. Samlere begynte å samle hundrevis av frimerker utgitt i 1930 med den tro at de ville være svært verdifull i fremtiden.

Den store depresjonen

Under den store depresjonen, var amerikanere på jakt etter en billig form for underholdning. Lærere i 1930 oppfordret folk til å samle frimerker siden det ble ansett som en "god" hobby som fremmet utdannelse i en tid med nød. Frimerker var nyttig undervisnings enheter, siden hver stempel fortalte en historie.

Den president Stamp Collector

President Roosevelt var en av de mest populære frimerke samlere av 1930-tallet. Han delte offentlig sin kjærlighet til frimerker. Under Roosevelts ansiennitet, godkjente han og avviste sammensetningen av frimerker utgitt av United States Postal Service. Roosevelts interesse for frimerker kan ha påvirket amerikanere over hele landet.