Hvorfor Ice Float?

Hvorfor Ice Float?

Hvorfor Ice Floats

Ice er solid state vann. Ice flyter fordi frosset vann er ikke tettere enn sin flytende form. Dette skjer fordi vannet ikke følger grunnleggende prinsippet om termodynamikk. Med andre ord er et fast stoff som er tyngre enn den flytende motstykke og skulle synke. Imidlertid har is en unik molekylær struktur som gjør at den kan flyte.

Vann Construction

Hvorfor Ice Float?


Oppbygningen av den felles vannmolekyl er enkel. Mange kjenner sin kjemiske betegnelse som H2O. Dette betyr at et molekyl vann har to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Mens de to hydrogenatomer tiltrekke til den eneste oksygenatom, de også skyve vekk fra hverandre. Dette fører til en enkelt vannmolekyl for å ta i bruk en trekantet form.

Prosessen

Hvorfor Ice Float?


Når vannet er frosset, blir molekylene tvunget til å pakke svært tett til hverandre, noe som eliminerer så mye plass mellom dem som mulig. Ice kan se og føles solid nok, men det er faktisk består av en masse tomme plasser. Den trekantede formen på isen molekyler holder dem fra hverandre og skaper en tett sammensveiset flettverket i stedet for et tett solid struktur. Når vannet er frosset, er det faktisk avtar i tetthet og øker i volum, noe som gjør det mye lettere enn sin flytende form.
Så det er vann unike molekylære form som gjør at isen skal være lettere enn vann og flyter.