Hvorfor kan ikke en Rock Float i saltvann?

De fleste mennesker tror at saltvann er tyngre enn ferskvann, og de er riktige. Dette kan imidlertid føre til antagelsen om at steinene lett kan flyte i saltvann. Det er ikke nødvendigvis sant.

Tetthet og oppdrift

Det er to viktige begreper for å vite når man diskuterer muligheten av objekter til å flyte i vann. Den første er tetthet, noe som er en gjenstands masse per volumenhet. Oppdrift er den andre; det er muligheten for et objekt for å holde seg flytende.

Misforståelse

Mange tror det, fordi noen store objekter - for eksempel flytende brygger eller båter - har ikke noe problem å bo flytende i salt vann, at enhver stein av en viss vekt vil være i stand til å flyte. Det er ikke sant fordi begrepene oppdrift og vann forskyvning.

Salt Water vs Freshwater

Salt vann har en gjennomsnittlig tetthet på 1,022. Så selv om det er mer tett enn ferskvann, det gir ikke gjenstander som steiner evnen til å flyte.

Expert Insight

De fleste steinene har en tetthet som er større enn både ferskvann og saltvann. Dette er den viktigste grunnen til at en stein ikke kan flyte i saltvann.

betraktninger

Pimpstein er kjent for å ha en større oppdrift i vann på grunn av sin lave tetthet. Med en tetthet på 0,0023, er det en av de minst tette bergarter.