Hybrid Fornybare energisystemer

Hybrid Fornybare energisystemer


Fornybar energi er energi som genereres fra en naturlig kilde som ikke kan være oppbrukt. Hybrid fornybare energisystemer (hres) produsere strøm ved å kombinere to eller flere fornybare energikilder, eller ved å forene fornybare energikilder med fornybare kilder. Anvendelse av flere energikilder øker effektiviteten av systemet.

Fullt Renewable Energy

Noen av de mest effektive hres som bruker 100 prosent fornybar energi kombinere varme og strømkilder, slik som de som implementerer solenergi (photovoltaic) og vindteknologi. Peak driftstider for vindsystemer versus solsystemer variere. Ved å forene de to teknologiene i ett system (hres), hver fungerer som backup for den andre, og dermed produsere mer kraft ved behov. Et annet eksempel på denne type av HRes er et system som kombinerer biomasse og vind energier.

Delvis Renewable Energy

Hvis en hres systemet kombinerer fornybar med fornybare energier, er målet å implementere fornybare energier som bruker minst mulig av fossilt brensel, eller hydrokarboner. Et eksempel på denne typen hres er en som forener vannkraft og propan.

statlig engasjement

Den amerikanske regjeringen har gitt incentiver for kommersielle og bolig parter å bruke fornybar energi i mange år. Men er regjeringen også tungt involvert i forskning og gjennomføring av hres. Prosjekter som regjeringen har iverksatt inkluderer vind og diesel landsby hres i Wales, Alaska, og solcellebatteri propan hres i Glen Canyon nasjonale friluftsområde i Utah og Arizona.