Hydraulisk sylinder Trykk Vs. Tension

Spenning er definert som en kraft som har en tendens til å strekke eller forlenge noe --- med andre ord en trekkraft. Hydrauliske sylindre både push-pull, slik at forholdet mellom spenning og trykk avhenger ikke bare av det område av sylinderen, men også på det området av stempelstangen.

Område

Området, A, av en sylinder og en stempelstang kan beregnes ut fra formelen A = Πr ^ 2, hvor r er radius av sylinderen av en stempelstang. Dermed har en tre-tommers hydrauliske et område på 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7,07 square inches; en 1-3 / 16-inch stempelstang har på lignende måte et areal på 3,14 x (0,94 x 0,94) = 2,77 square inches.

effektiv området

Subtrahere området av stempelstangen fra det område av sylinderen gir det effektive areal på hvilken spenningen opptrer. Således, i dette tilfellet, er det effektive området 7,07 - 2,77 = 4,30 square inches.

Tension

Spenningen av sylinderen, F, kan beregnes fra formelen F = P x A, hvor P representerer trykket levert av pumpen drivende sylinderen og A er det effektive areal. Således, for en pumpe levere 1000 psi trykk, gir sylinderen spenning på 1000 x 4,30 = 4,300 lbs.