Ikke fornybare energikilder

Ikke-fornybare energikilder tar millioner av år å lage. Petroleum, naturgass, propan og kull kommer fra nedgravde planter og dyr, derav begrepet fossilt brensel.

petroleum

Petroleum eller råolje er den eneste energikilden som forekommer naturlig i flytende form. Den ble laget av marine dyr og planter dør millioner av år siden og blir dekket av gjørme over hele den tiden. Varme og trykket opp restene til olje.

Naturgass

Naturlig gass, hovedsakelig metan, blir funnet i de samme stedene som olje og kull. Det er et biprodukt av komprimeringsprosessen fossile planter og dyr gå gjennom. Det finnes også maskiner i dag som kan slå plantemateriale og animalsk avfall i naturgass.

Kull

Kull er den mest tallrike fossilt drivstoff i USA. Det ble skapt av planter som døde i sumper millioner av år siden som ble dekket av skitt og vann, og sakte komprimert over tid.

propan

Propan er et annet biprodukt av oljeboreprosessen. Den er fanget i gassform og omgjort til en væske for forbruker og kommersiell bruk.

Nuclear

De fleste kjernekraft er levert av uran. Uran er et metall som finnes over hele verden. Kjernekraftverk bruker en bestemt type uran for fisjonsprosessen, men. U-235 er en sjelden form for uran som må trekkes ut. De fleste uran for atomenergi er minelagt i det vestlige USA.