Informasjon om fuglereder

Informasjon om fuglereder


Variasjonen og sporadisk ekstravaganse av fuglereir har lenge fascinert mennesker. Hekker ofte har noen fellestrekk blant dem; det er nesten like mange forskjellige typer reir som det er fugler som bygger dem.

strukturer

Strukturen av reiret kan variere innen vide grenser. Riper i bakken, groper i trær, huler, enkle plattformer, den velkjente skålformede reir og hengende pendler er alle eksempler på forskjellige fugl hekker strukturer.

Størrelse

Hekker kan variere sterkt i størrelse samt struktur. Den minste skålformede reir tilhører Hummingbird, hvis reir kan være så liten som et fingerbøll. På den andre enden av spekteret, kan skallet ørn bygge reir så tunge (i noen tilfeller opp til to tonn) at de kan velte trær som de er bygget.

Funksjon

Den primære hensikten med fuglereir er å gi en trygg, ofte temperert sted for sine egg og hatchlings. Reir er bygget for å beskytte unge fra begge ugunstige værforhold og rovdyr.

Egenskaper

Det er ingen strukturelle trekk som er universelle for alle fuglereder. Hekker kan være konstruert av en rekke stoffer, fra de kjente kvister og lav til gjørme. Noen arter av svalene selv bygge reir består av deres klebrig spytt.

Fun Fact

Ikke alle strukturer bygget av fugler er reir. Mann Bowerbirds, for eksempel bygge forseggjort strukturer dekorert med funnet gjenstander for å tiltrekke kvinner.