Informasjon om LC Oscillation i Transistorer

LC oscillasjon refererer til den oscillasjon som produseres av en oscillator koblet til en induktans-kapasitans krets, hvor den induktive spole av induktans L er forbundet i parallell med en kondensator med kapasitans C (en LC-krets). En transistor kan operere som en oscillator, produserer kontinuerlig, ubegrenset pendling, hvis det er koblet til riktig krets.

Amplification

En transistor blir brukt til å forsterke og opprettholde utgangssignalet fra en LC-krets. Oscillasjonsfrekvensen, f, kan beregnes fra formelen f = 1 / 2Π √LC, hvor L står for induktans og C kapasitansen til kretsen.

Hyppighet

Transistorer er typisk anvendt som LC-oscillatorer for å generere høyfrekvente signaler i området mellom 10 kilohertz (kHz) og 100 megahertz (MHz). Motstand-kondensator (RC) oscillatorer er ansatt for å generere lavfrekvente signaler mellom en hertz (Hz) og 1 MHz.

Hartlet og Colpitt Oscillators

To viktige typer LC oscillator er kjent som Hartlet oscillatorer og Colpitt oscillatorer. Disse har mindre forskjeller, elektronisk, men operere over et nesten identisk område av frekvenser.