Informasjon om telegraphs

Informasjon om telegraphs


Før oppfinnelsen og utbredt bruk av telefon, telegraf var den viktigste modusen for person-til-person communication.Telegraphs er en antikvert enhet for overføring av meldinger over lange avstander. De første telegrafprototypene ble oppfunnet på begynnelsen av 1800-tallet.

elektriske telegraphs

Elektriske telegraphs overføres meldinger over et system av langdistanse elektriske ledninger mellom telegraphers, eller operatører, ved hjelp av morse. Senere i deres utvikling, ble maskinene koblet til en primitiv tekst skriver for å produsere en trykt melding som kalles et telegram.

Morse Telegraph

På omtrent samme tid som det ble utviklet i England, Samuel Morse patenterte den første amerikanske elektriske telegrafen i 1837. Han utviklet et system av prikker og streker for å signalisere alfabetet for bruk med maskinen hans. I 1861 øst og vestkysten ble koblet sammen med en trans telegraf wire, slik at bortfallet av Pony Express.

trans~~POS=TRUNC Telegraph

Etter flere mislykkede forsøk, ble de første transatlantiske telegrafkabler lagt på bunnen av havet, kobler USA til Europa, i 1866. Meldinger som sendes over dette systemet ble kjent som cablegrams, eller kabler.