Instruksjoner bruke GB Instruments GDT-11 Ohm spenning Tester

GDT-11 er en type multimeter eller spenningstester som er fremstilt av Gardner Bender. Dette er et verktøy som blir brukt til å bestemme den spennings av en elektrisk strøm. Dette inkluderer å bestemme spenning på bilens batteri og spenningen av elektrisk strøm ved et strømuttak. Hvis ikke blir oppdaget riktig spenning, så korrigerende tiltak vil være nødvendig for å løse problemet.

Bruksanvisning

1 Slå på GR-11 ved å flytte området velgeren til den type spenning som du vil teste. Du kan velge "DC" ved å dreie bryteren til høyre og "AC" ved å dreie bryteren til høyre.

2 Åpne panseret på bilen og sette støttestang. Finn plasseringen av batteriet i motorrommet.

3 Vri bryteren til "DC" for å teste spenning på bilens batteri.

4 Plasser tuppen av svart farget sonde på den negative batteripolen. Plassere spissen av rødfarget sonde på den positive terminalen.

5 Se spenningen på batteriet på displayet.

6 Vri bryteren til "AC" for å teste spenningen av en stikkontakt i ditt hjem.

7 Sett tuppen av rødfarget sonde inn i det lille sporet av uttaket. Sette inn spissen av den sort farget sonden inn i det større sporet.

8 Se spenningen av utløpet på displayet.