Instruksjoner for BRK røykvarslere

BRK røykvarslere vil oppdage en brann eller karbonmonoksid lekkasje overalt i huset og signalisere andre alarmer. De er koblet til hjemmekraftnettet, og kommer med en backup 9-volts batteri i tilfelle strømbrudd. Det er enkelt å bruke BRK røykvarslere, og å sjekke deres effektivitet.

Bruksanvisning

1 Ha BRK røykvarslere profesjonelt installert fordi de er knyttet til ditt hjem kraftnettet. Ikke risiker å skade ditt hjem elektriske ledninger eller skade deg selv.

2 Ta backup batteridekselet og sett inn en ny 9-volts batteri i hver alarm.

3 Test hver alarm ved å trykke og holde inne "Test / Silence" knappen til den begynner å ringe.

4 Trykk på "Test / Silence" alarm til taushet røykvarsleren hvis det er utløst av matlaging eller sigarettrøyk.

5 Sett på 9-volts batteri hvis alarmen begynner å kvitre om en gang i minuttet. Dette indikerer at reservebatterier er døende, og vil fortsette i ca en uke.

Hint

  • Installer en brannalarm i alle rom, og en karbonmonoksid alarm i alle soverom (eller i det minste i hver korridor). Karbonmonoksid er luktfri og smakløst og, ifølge Journal of American Medical Association, en ledende årsak til utilsiktede forgiftningsdødsfall.
  • Aldri ignorere en brann eller karbonmonoksid alarm. Få alle ut av huset før du undersøker årsaken til alarmen hvis det ikke er umiddelbart åpenbare.