Instruksjoner for Leapfrog Mikrofon

Den Leapfrog Lær og Groove mikrofon er en musikalsk leketøy for barn seks måneder og eldre som er utviklet for å bistå i et barns læring gjennom bruk av musikk og sang. Mikrofon spiller allsang musikk, mens de to språk modi bidra til å utvikle barnets ordforråd ferdigheter. Den grunnleggende drift av Leapfrog Lær og Groove mikrofon er ganske grei.

Bruksanvisning

1 Skyv "Mode" knappen på siden av mikrofonen til ønsket modus. Velg "English", "spansk" eller "Only Music."

2 Spinn "Song Dial" på mikrofonen hode å spille en sang. Den Leapfrog mikrofon spiller fire forskjellige sanger, som hver lærer en annen gjenstand som telling eller tillegg.

3 Flip "Volume" bryteren for å velge enten høyt eller lavt volum.

4 Trykk på "Repeat" knappen på mikrofonen for å spille sangen på nytt, eller roter "Song Dial" for å spille en annen sang. Skyv "Mode" bryteren til "Av" når du er ferdig.

Hint

  • Mikrofonen slås automatisk av etter noen minutter med stillstand.