Instruksjoner for Trådløse tastaturer for PS3

Mens du bruker PlayStation 3, blir du ofte bedt om å oppgi informasjon, for eksempel opprette en PSN-konto eller bruke nettleseren. Bruke tastaturet på skjermen for å gjøre dette kan være treg, noe som ikke er ideelt for hyppige chattere. Den offisielle PS3 trådløse tastaturet er et fullt QWERTY-tastatur som kobles til PS3-kontrolleren. Den har de samme mulighetene som tastaturet på skjermen, men er mer behagelig og enklere å bruke.

Bruksanvisning

1 Slå på PS3. Skyv strømbryteren til "On" posisjon på tastaturet.

2 Koble tastaturet til PS3 ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Lampen på tastaturet vil blinke i noen sekunder. Når det stabiliserer seg, har det synkronisert til PS3 og kan løsnes fra USB-kabelen.

3 Koble den trådløse tastaturet til en PS3-kontrolleren ved å åpne klemmen på undersiden av tastaturet, posisjonering tastaturet på midten av PS3-kontrolleren og trykke hardt ned. Du kan nå bruke tastaturet i stedet for tastaturet på skjermen til å skrive mens du bruker PS3-menyene og spill. Tastaturet inneholder de fleste av de mest brukte tastene, inkludert Shift og de fleste symboler.