Internasjonal adopsjon Issues

Internasjonal adopsjon Issues


Velge å adoptere et barn internasjonalt skaper noen problemer med hensyn til nasjonale bestemmelser fastsatt av landet der barnet bor og adoptivland. Prosessen er lang og kan kreve mye ekstra midler for turer til barnets landet, noen helsetjenester nødvendige ved retur. Snakker ulike språk, mangel på bakgrunn eller fødsel familien informasjon om et barn, og emosjonelle problemer av adoptivbarn er blant bekymringer for familier som adopterer barn fra et annet land.

Internasjonale regler

Alle globale borgere, selv spedbarn og små barn, trenger visum eller pass for å reise internasjonalt. Søknadsprosessen kan være komplisert på grunn av varierende lovene av både bosatt og adoptivland. Mange land, inkludert USA, følger den Haag adopsjonskonvensjonen, som er en internasjonal behandlet viet til å beskytte barn og foreldre fra feil adopsjon prosedyrer og for å hindre bortføring, trafficking og barne slaveri. Bruk advarende tiltakene ikke å fjerne et barn fra sitt hjemland uten riktige papirene, selv med foreldreansvar, noe som kan føre til at barnet blir tatt fra adoptivforeldrenes omsorg.

Språkbarrieren

Kommunikasjon er nøkkelen i relasjoner, enten mellom to voksne eller innen en familie. Når ett familiemedlem lytter til og snakker et språk som avviker fra de andre, er det bundet til å være forsinket språk problemer; adoptivbarn vil kreve tid til å tilpasse seg et språk. Ta skritt for å lære innledende språk setninger i språket som barnet snakker i tillegg til å lære henne engelsk. Nyfødte spedbarn kan ikke utvikle en språkbarrieren, men også barn 9 måneder og eldre kan ha lært viktige setninger fra den opprinnelige landets språk og kan ha noen problemer med å tilpasse. Det hjelper hvis selv en av adoptivforeldrenes snakker barnets morsmål.

emosjonelle problemer

Enten en internasjonal adopsjon eller en innenlands adopsjon, kan barna komme med noen emosjonell bagasje. Ifølge "Impact of Adoption på Vedtatt Person" skrevet av Child Welfare Information Gateway ansatte, blir skilt fra foreldrene dine kan ha en langvarig effekt på selv de yngste barna. De kan håndtere indre spørsmål sentrert på selvbebreidelse, identitetsspørsmål, eller sorg, og noen kan ha nytte av å delta i en støttegruppe eller se en familierådgiver. Både barn og voksne som ble vedtatt kan finne bli hjulpet ved å snakke om sine følelser med andre som deler sine erfaringer. The Child Welfare Information Gateway er en tjeneste av den amerikanske barne Bureau i US Department of Health and Human Services.

Mangel på informasjon

Et barns tidligere helseproblemer, inkludert eksponering for noen alvorlige sykdommer, kan navn på biologiske foreldre, tidligere fosterhjems steder og til og med en fødselsattest ikke være umiddelbart tilgjengelig for foreldre som ønsker å adoptere. I noen tilfeller må de adoptivforeldrene kontakte adopsjonsbyrået som er ansvarlig for å skaffe relevant informasjon, når det er tilgjengelig, minst to uker før den endelige adopsjon eller før du reiser til adoptiv landet. The US Department of State har informasjon om krav til folk som ønsker å adoptere internasjonalt i sin online publikasjon, "A Guide for adoptivsøkerne" (se Ressurser). Barnas Hospital i Oakland, California, og tilbyr en pre-evaluering tjeneste av en internasjonal adopsjon barnelege for å hjelpe folk som vurderer å adoptere et bestemt barn internasjonalt (se Ressurser).