Introduksjon til ikke-Imaging Optics

Non-imaging optikk er en tilnærming til innsamling, konsentrasjon og transport av lys. Som navnet antyder, har en ikke-avbildningsoptisk ikke produsere et bilde av lyskilden, men heller konsentrerer lyset i høy tetthet.

Sammenligning

Forskjellen mellom ikke-bildebehandling og bilde optikk er at ikke-bildebehandling optikk har et midtsonen, eller mål, snarere enn et enkelt fokuspunkt og en åpningsvinkel. Alt lys som faller innenfor åpningsvinkelen overføres til målet.

Solstråling

En anvendelse av ikke-bilde samlere er å øke tetthet av solstråling. En ikke-bilde konsentratoren kan konsentrere lav tetthet solstråling med behovet for å spore solen over himmelen.

Historie

Historien om ikke-bildedannende optikk kan spores tilbake til 1960-årene, da det ble oppdaget at det var mulig å bygge et optisk system som er i stand til å samle inn en mengde lys nær det teoretiske maksimum. Det var tre perioder med rask utvikling på feltet i 1970, 1980 og 1990, drevet av ønsket om å skape vidvinkel solfangere.